Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Przychodnia Lekarska "ESKULAP"
Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy
Spółka Partnerska
57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza 4

NFZ

Badania prenatalne Kłodzko - Rejestracja 797 676 898

Program badań prenatalnych realizowany w Przychodni Eskulap w Kłodzku obejmuje nieinwazyjne USG płodu oraz badanie biochemiczne z krwi. To na ich podstawie lekarz decyduje o dalszym postępowaniu (skierowanie na badania inwazyjne pod kontrolą USG/badania genetyczne).

Celem diagnostyki prenatalnej jest wczesne wykrycie wad oraz chorób genetycznych jeszcze przed porodem dziecka, tak by móc zastosować odpowiednie, wysokospecjalistyczne postępowanie w ciąży oraz po porodzie. Wyniki badań pozwalają podejmować w pełni świadome decyzje odnośnie do podejmowanych procedur medycznych, zmierzających do ochrony zdrowia i życia zarówno płodu, jak i ciężarnej. Stanowią również podstawę do udzielenia rodzinie porady genetycznej w kontekście ewentualnych kolejnych ciąż. Badania prenatalne są bezwzględnym wskazaniem medycznym w przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka.

W ramach programu finansowanego przez NFZ wykonujemy badania prenatalne kobiet w ciąży, które spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. ukończone 35 lat (liczone począwszy od roku kalendarzowego, w którym kobieta kończy 35 lat);
  2. wystąpienie w poprzedniej ciąży mutacji chromosomowej płodu lub dziecka;
  3. wystąpienie strukturalnych mutacji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Na badania prenatalne zapraszamy pacjentki ze skierowaniem od lekarza prowadzącego ciążę, zawierającym opis nieprawidłowości, informację o wskazaniach do badania oraz o zaawansowaniu ciąży, wraz z dołączonymi wynikami badań.

Pierwsze badanie USG wykonujemy pomiędzy 11 tygodniem (+0 dni) a 13 tygodniem (+6 dni).

Drugie badanie wykonujemy pomiędzy 18 a 23 tygodniem ciąży.

Natomiast trzecie pomiędzy 28 a 32 tygodniem.

Zapraszamy na badania prenatalne w Kłodzku!