Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Przychodnia Kłodzko (dolnośląskie)
ul. Spółdzielcza 4
czynna w dni powszednie od 7:30 do 18:00
tel. 74-865-78-80
tel. 74-865-78-88
tel. 74-660-48-20

NFZ

mgr Arkadiusz Kołodziejczyk - fizjoterapeuta (rehabilitacja dorosłych)

Arkadiusz Kołodziejczyk - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, nauczyciel akademicki, instruktor nordic walking, staż pracy 8 lat.

Ukończone kursy i szkolenia:
- Terapia manualna wg koncepcji Acermana
- Terapia manualna holistyczna tkanek miękkich Rakowskiego
- Medycyna manualna Składowskiego
- Terapia manualna – techniki tkanek miękkich
- Terapia manualna – techniki tkanek miękkich z uwzględnieniem terapii wisceralnej
- Terapia wisceralna – manualne badanie i leczenie
- Taśmy mięśniowo-powięziowe
- Metoda McKenziego część A
- Metoda McKenziego część B
- Metoda PNF
- Diagnostyka i terapia kończyny górnej
- Diagnostyka i terapia stawu skokowego i stopy
- Rehabilitacja sportowa z elementami traumatologii sportowej
- Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych metodą suchego igłowania
- Suche igłowanie – medyczna akupunktura
- Kinesiology Taping