Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Przychodnia ESKULAP w Kłodzku

Zrealizowaliśmy projekt pn. Wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym IT Przychodni Lekarskiej "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Kłodzku.

Numer umowy o dofinansowanie RPDS.06.02.00-02-0003/16-00

Wartość projektu: 156 930,56 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 133 390,98 PLN

Celem projektu była poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez Przychodnię Lekarską "ESKULAP" Majdowska-Ciupińska, Kilijanek i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Kłodzku na poziomie POZ, poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym IT, przyczyniająca się do rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa ogólnego poziomu zdrowotności mieszkańców regionu z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa, konieczności wydłużania aktywności zawodowej, wzrostu umieralności na choroby cywilizacyjne i małej drożności obecnego systemu opieki zdrowotnej,
  • przenoszenie usług wymagających hospitalizacji na działalność własnego POZ,
  • podejmowanie działań konsolidacyjnych i współpracy między własnymi i zewnętrznymi podmiotami medycznymi.